POINT RETAIL PARK

#1 Retail Park në Maqedonin e Veriut

MBI 30 MARKA

Miksi i selektimit rigoroz të dyqaneve e bën Point Retail Park “One stop shop” për shumë konsumatorë, të cilët nevojat e tyre mund ti plotësojnë në 31 brende, brende të njohura botërore si dhe marka tregtare lokale.

PARKING PA PAGESË

Parking pa pagesë për 300 automjete, miks perfekt i dyqaneve, restoranteve, përmbajtje tjera si dhe qasja e lehtë, e bëjnë Point Retail Park pikë të “nxehtë” të qytetit.

OFERTA & NGJARJET

MARKAT