Сезонска промена во JYSK, од 7-9 август.

Сезонска промена во JYSK, од 7-9 август.Сите артикли намалени од 20-50%!Ndryshim sezonal në JYSK. Nga 07 deri 09 gusht.Të gjithë artikujt nga 20-50% me lire!”

Сезонска промена во JYSK, од 7-9 август.Сите артикли намалени од 20-50%!Ndryshim sezonal në JYSK. Nga 07 deri 09 gusht.Të gjithë artikujt nga 20-50% me lire!”

Posted by Point Retail Park on Friday, August 7, 2020